Ιδιωτική Παραλία και Πισίνα

Κήπος

Δωμάτια

Εστιατόριο

Πρέβεζα και Περιβάλλοντας Χώρος